OVK Friesland

Print Friendly, PDF & Email
Onderlinge Volleybal Kompetitie Friesland.
OVK Friesland

klik hier voor de website van OVK Friesland

De oprichtingsdatum van de OVK is niet bekend. Wel dat er in de eind vijftiger jaren gevolleybald werd door een aantal gymnastiekverenigingen. Bekend is dat er in Menaldum tweemaal per winterseizoen een gezellige volleybalavond werd belegd door de Gymnastiekverenigingen “Unitas” van Menaldum, “Brinio”van Leeuwarden en “Trynwalden” uit Giekerk. Op deze avond werd een zgn. dorpencompetitie gespeeld door dames- en herenteams, soms gemengd. Halverwege onderbroken voor een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. De initiatiefnemers waren de heer en mevrouw van Dongen (Brinio), mevrouw Korendijk (Trynwalden) en vooral Jan Bakker (Menaldum). Dit treffen tussen de drie verenigingen leidde door mond op mondreclame van leiders en spelers al spoedig tot een uitbreiding van clubs uit Marssum (vliegbasis), Beetgumermolen en Dronrijp. Meerdere verenigingen sloten zich in de zestiger jaren aan; o.a. Hallum, Weidum, Deinum, St. Annaparochie etc. Na 1970 vermeerderde de OVK tot een competitie van wel meer dan 80 teams.

Al spoedig ontstond een halfjaarlijkse competitie met een uit- en thuiswedstrijd. Er werd een wedstrijdleider aangesteld (Jan Bakker), die de uitslagen noteerde en de standen bijhield.

Aan het einde van het seizoen (maart-april) kwamen de spelers en speelsters op een avond bijeen en speelden onderling enige wedstrijden; dronken koffie (met gebak) en ontvingen de prijzen uit handen van Jan Bakker.

De OVK organiseert al vele jaren een volleybal dorpencompetitie in Friesland. Op onze site kunnen jullie vinden welke teams er mee doen, de poule indelingen de tussen- cq eindstanden, de spelregels die de OVK hanteert en nog enige andere zaken. Indien er belangstelling is om mee te gaan doen dan even contact opnemen met het bestuur. Nieuwe teams zijn altijd welkom.

Voor meer informatie hoe en waar er recreatief volleybal gespeeld wordt kijk op hun website http://ovkfriesland.nl/