Speelgebied Utrecht 01

Print Friendly, PDF & Email

In augustus 2020 zal deze website www.recreatievolleybal.nl stoppen met het weergeven van informatie over recreatief volleybal in Nederland. De domeinnaam recreatievolleybal.nl is dan te koop. Heeft U interesse laat het mij weten via info@haanderik.nl

Alle gegevens over de recreanten toernooien competitie van het speelgebied Utrecht zullen overgezet worden naar de website van de Nevobo. Wanneer deze zichtbaar zijn is nog niet bekend. Hou de mededelingen in de gaten.

domtoren
speelgebied Utrecht
In het speelgebied Utrecht wordt in toernooivorm gespeeld. Ongeveer 175 Dames, Heren en Mixed teams per seizoen doen hieraan mee verdeeld over diverse poules.

Er worden 6 toernooien per seizoen voor elk team georganiseerd. Op elk toernooi speelt men 4 wedstrijden op tijd. De kampioenen van de A poules worden afgevaardigd naar het NRK. Per poule zullen minimaal 3 teams promoveren en-of degraderen afhankelijk van de grootte van de poule. Gestreefd wordt naar een poule van 13 teams. Hierdoor speelt men, verdeelt over de 6 toernooien, twee keer tegen elkaar. Gespeeld wordt altijd op een zaterdag in een sporthal in en rondom Utrecht. De kosten per seizoen zijn 175 euro per team.
De contactpersonen voor het speelgebied Utrecht zijn Danny van Doorn en Jolanda Balk. Zij zijn te bereiken via het onderstaande contactformulier
Om mee te kunnen spelen met de recreanten toernooien competitie speelgebied Utrecht moet men in het bezit zijn van een geldige spelerskaart afgegeven door de Nevobo. Meestal kan men via de volleybalvereniging waar men speelt aan een spelerskaart komen. Men kan zich ook als individueel lid aanmelden bij de Nevobo via deze link

Vanaf het seizoen 2019-2020 kan men alleen via de Nevobo de teams aanmelden en voor het opgeven van beschikbare zaalruimte. Klik op deze link om naar de pagina  te gaan voor het aanmelden van teams en het beschikbaar stellen van zaalruimte.

Contactformulier voor het speelgebied Utrecht

  logo-pdf
  pdf richtlijnen

  Richtlijn speelgebied Utrecht   

  Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de NeVoBo, waarbij onderstaande wijzigingen en aanvullingen van kracht zijn:

  Algemene regels

  • Opgave voor deelname aan de recreantentoernooien en recreantencompetitie gebeurt middels een inschrijfformulier. Dit formulier dient voor 1 juni te worden opgestuurd.
  • Het bestuur van de vereniging van het deelnemende team stelt zich garant voor de financiĆ«le bijdrage die verschuldigd is voor alle toernooien, waarin het team gedurende het betreffende seizoen is ingedeeld. De nota wordt U toegestuurd.
  • Het inschrijfgeld per team wordt door de regioraad voor het begin van het seizoen vastgesteld. Bij terugtrekken van een team blijven de teamgelden verschuldigd en/of vindt er geen restitutie plaats.
  • Alle deelnemende teams dienen zich uiterlijk 15 minuten voor aanvang van het toernooi te melden bij de wedstrijdleiding en hun spelerskaarten (alleen Utrecht) af te geven.
  • Indien een team niet op de vastgestelde aanvangstijd van de wedstrijd op het speelveld aanwezig is verliest het de 1e set met 25-0. Indien een team niet op komt dagen dan verliest het alle sets met 25-0 en -16 wedstrijdpunten.
  • Een speler, speelster die in de reguliere volleybalcompetitie uitkomt mag niet worden opgesteld in een recreatief volleybalteam.
  • Het opstellen van spelers, speelsters van een andere vereniging is niet toegestaan.
  • Indien een team uit meer dan 6 spelers, speelster bestaat dan kan worden ingedraaid, mits dit niet tot vertraging leidt, met inachtneming van het volgende punt. Het indraaien kan slechts worden toegestaan bij het verkrijgen van de opslag op de rechts achterplaats en geldt slechts voor 1 speler, speelster.
  • Bij de mixed teams mogen maximaal 3 heren in het veld staan.
  • De nethoogte bij de mixed teams is 2.35 meter.
  • Uitslagen, standen en mededelingen zijn te vinden op de internetsite www.recreatievolleybal.nl
  • De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, schade aan eigendommen, diefstal e.d.
  • De wedstrijdleiding is verantwoording schuldig aan de RSC. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding, zo mogelijk in overleg met de RSC.

  Speelgebied Utrecht

  • Elke deelnemer, deelneemster dient in het bezit te zijn van een geldige spelerskaart (recreatief lid). Bij elk toernooi dienen de spelerskaarten voor aanvang afgegeven te worden aan de wedstrijdleiding. Deze controleert de spelerskaarten en geeft deze tijdens het toernooi weer terug. Indien een speler, speelster geen spelerskaart kan tonen en achteraf blijkt dat de speler, speelster niet gerechtigd was om deel te nemen aan het toernooi dan verliest dat team alle gespeelde sets met 25-0.
  • Per toernooi worden er 4 wedstrijden van elk 2 sets op tijd gespeeld volgens het rally point systeem. Na 25 punten wordt er doorgeteld.
  • Het begin- en eindsignaal van elke set wordt door de wedstrijdleiding gegeven; bij het eindsignaal wordt er niet meer doorgespeeld, maar geldt de stand welke bereikt is als eindstand van de set.
  • Na de 1e set wordt er van speelhelft gewisseld.
  • Het eerst vermelde team van een wedstrijd begint met de opslag.
  • Time-outs zijn niet toegestaan.
  • Elk team draagt zorg voor een scheidsrechter en teller.
  • Een gewonnen set levert 2 punten op, gelijke stand 1 punt, verloren set 0 punten.
  • Indien 2 of meer teams in een poule hetzelfde aantal wedstrijdpunten hebben behaald, dan wordt de rangschikking bepaald door het saldo van de scorepunten. Is dit saldo ook gelijk dan beslist het saldo van de wedstrijdpunten c.q. scorepunten van de onderlinge wedstrijden.
  • Afzeggingen voor een toernooi moeten zoveel mogelijk vermeden worden. Indien niet anders, dan kan dat tot uiterlijk maandag voor de toernooidag. Men verliest wel alle sets met 25-0 en 0 wedstrijdpunten.
  • De organiserende vereniging ontvangt een door de RSC vastgesteld bedrag voor een toernooi ter bestrijding van de onkosten. EHBO ondersteuning moet in de zaal aanwezig zijn.
  Haanderik.nl voor aanvulling van Uw postzegelverzameling en gebruikte CD, DVD en BluRay
  sponsor van recreatievolleybal.nl