Geschiedenis speelgebied Utrecht

Print Friendly, PDF & Email

Recreatief volleybal in Utrecht bestaat dit jaar (2020) 40 jaar. Opgezet in 1980 als District Sectie Recreatie (DSR) van de NeVoBo district 9 Utrecht. Hieronder een overzicht van de geschiedenis speelgebied Utrecht.

Het eerste Recreanten Bestuur Distrikt 9 Utrecht met hun dames van links naar rechts:

1e DSR bestuur
1e DSR bestuur 1980
 • Joop Broekhuizen         secretaris
 • Karel van Rooijen         public relation
 • Ferry van Rooijen         competitie leider
 • Jeen van de Laan         penningmeester
 • Nol Schimmel               voorzitter

Deze mensen komen nog steeds elk jaar bij elkaar. Samen hebben zij in de begin periode veel werk verzet. Vele verenigingen en ook enkele bestuursleden uit het District zagen deze recreanten toernooien competitie niet zo  zitten. De teams van de reguliere competitie waren veel belangrijker. Er werd slecht geluisterd naar wat wij (recreanten) te zeggen hadden.

Dat deze competitie nu al  meer dan 36 jaar bestaat blijkt dat er goed werk is verricht, zeker nu Joop Tersteeg deze competitie op een prima manier leidt. Ik geef hem een pluim. Veel succes. Ik eindig altijd met de slogan: ” Heb je de recreant, dan heb je ook de jeugd, heb je de jeugd dan heb je kader”.

Ferry van Rooijen (oud competitie leider)

Thornax heren A kampioen 1983
Thornax heren A kampioen 1983

Het eerste recreanten toernooi werd georganiseerd in april 1981 in sporthal Hoog Catharijne te Utrecht. Voor dit toernooi werden als proef enkele dames- en herenteams uitgenodigd om te kijken of er genoeg belangstelling was voor het opzetten van deze toernooien. Winnaars van dit eerste toernooi en tevens eerste kampioen van het district waren bij de dames SVO (nu Limes) en bij de heren Thornax (nu VTC Woerden).

De opzet van deze toernooien was zo gekozen dat iedereen zich voor een toernooi kon opgeven. In het seizoen 1981-1982 werden er vier toernooien gepland. Het grootste probleem was ook in die tijd de beschikbaarheid van zaalruimte. Elk toernooi stond op zich. Het laatste toernooi was bepalend wie zich “kampioen” van de nieuw opgerichte sectie DSR mocht noemen. Klik hier voor alle ereplaatsen vanaf 1980 wie zo in de loop der jaren de eerste drie plaatsen hebben bereikt. Vele namen van deze teams zijn veranderd of bestaan niet meer door fusies, sponsoring of door het opheffen van de vereniging.

In het seizoen 1987-1988 werden er naast de heren- en damesteams ook toernooien georganiseerd voor mixed teams. Hoeveel teams daaraan meededen is niet meer bekend. Trouwens van de periode van 1980 tot 1989 is weinig tot niets bekend bij de NeVoBo. Geen vergader verslagen en uitslagen. Behalve enkele foto’s en kranten knipsels van diverse verenigingen. Klik hier voor wat oude plaatjes.

In 1989 dreigde aan deze recreanten toernooien, georganiseerd door de DSR, een einde te komen. Door terug lopende belangstelling en ontevredenheid over de huidige opzet gingen veel verenigingen hun eigen toernooien organiseren. Een groep mensen van diverse verenigingen namen de klus op zich om deze recreanten toernooien een nieuw leven in te blazen. Een nieuw bestuur werd er gevormd. Op 14 november 1989 was de eerste DSR vergadering van de nieuwe bestuursleden. Het aantal teams was toen 90.

1e DSR vergadering
1e DSR vergadering 14 nov 1989
 • Voorzitter: Wieke van Delden
 • Secretaris: Peter Benders.
 • Penningmeester: Gert Besselse.
 • Algemene zaken: Fred Conradi.
 • Scheidsrechter coördinator: Jo Broekhuizen.
 • Wedstrijdsecretariaat: Ron Velthuizen, Joop Tersteeg.
 • Coördinator zalen: Jos Heesbeen

Belangrijkste aanpassing: Er wordt een begin gemaakt met het indelen van teams naar sterkte. Hiervoor werden drie toernooien georganiseerd waarna de teams opnieuw werden ingedeeld. De nummers 1 t/m 13 in een poule en de nummers daarna in een andere poule. Voortaan zouden er over een geheel seizoen zes toernooien worden georganiseerd. Tijdens elk toernooi speelt men 4 wedstrijden. Dit betekent dat, met 13 teams in een poule, men twee keer tegen elkaar speelt. Dit alles werd, tijdens de eerste contactavond van de DSR op 4 april 1990 in de Afrit te De Meern, aan de daar aanwezige recreanten contactpersonen uitgelegd.

In het seizoen 1990-1991 werd met deze nieuwe opzet begonnen.

 • twee heren poules van 13 teams (26 teams)
 • drie dames poules 13, 15, 13 teams (41 teams)
 • drie mixed poules 13, 10, 10 teams (33 teams)
Vives heren kampioen 1990
Vives heren kampioen 1990
Joop Tersteeg, Anton Suitela, Peter van Zijl, Jan Blaakmeer, Anton Tins, Ron Velthuizen, Hans Luit

Totaal 100 teams. Kampioen werden: heren Vives 1, dames Fit 1, mixed DOS 1. Ook de computer deed zijn intrede. Klik hier voor de eerste uitgave van onze mededelingen en standenlijst. Deze werden nog naar alle verenigingen per post toegestuurd. Ook werd, op verzoek van de verenigingen, een contactavond georganiseerd voor de recreanten vertegenwoordigers van de clubs. Op 4 april 1990 in de Afrit te de Meern.

In november 1990 vindt er een bestuurswisseling plaats. Peter Benders wordt voorzitter en Wieke van Delden wordt secretaris. Als voorzitter zal Peter ook de DSR vertegenwoordigen bij de districtsraad van het District 9.

In maart 1992 moest Jo Broekhuizen in verband met ziekte zijn werkzaamheden voor de DSR stoppen. Fred Conradi neemt zijn taken over.

logo Nevobo 1998
logo Nevobo 1998

September 1992 stoppen Wieke van Delden en Gert Besselse. Henk Peek wordt als nieuwe penningmeester binnengehaald en Jos Heesbeen wordt de nieuwe secretaris.

Het aantal deelnemende teams blijft maar stijgen. In het seizoen 1993-1994 doen totaal 128 teams mee. De DSR leden stoppen met het begeleiden van de toernooien. Dit wordt vanaf nu gedaan door de organiserende vereniging. Zij krijgen daarvoor een kleine vergoeding. Ook werd er begonnen met het organiseren van een scheidsrechterscursus onder leiding van Fred Conradi met als docent Karel van Rooyen. De financiële zaken worden vanaf nu door het Districtskantoor overgenomen. Henk Peek blijft wel in het bestuur van de DSR zitten voor het opstellen van de DSR begroting.

In het seizoen 1996-1997 mogen de teams uit de A en B poules meedoen aan de District Bekercompetitie. Zij worden ingedeeld in de B en C groep.

Op 21 september 1996 organiseert de DSR Utrecht voor de eerste keer het Nationale Recreanten Kampioenschap (NRK). Vanaf het begin werd dit NRK in Zutphen gespeeld onder de naam van Nationale Veteranen Kampioenschap. De laatste paar jaar liep ook hier het aantal teams terug. Ook het mee laten spelen van competitie teams, als opvulling, viel bij de recreanten niet in goede aarde. Er moest gezocht worden naar een centrale locatie. De keuze viel op het sportcomplex de Uithof op het Universiteitscentrum van Utrecht. 11 mixed-, 12 dames- en 11 herenteams deden hieraan mee. De eerste NRK kampioenen nieuwe stijl waren: mixed SV Lunetten 1 uit Utrecht, dames Longa ’57 uit Lichtenvoorde, heren VV Mariaberg uit Maastricht. De DSR Utrecht heeft dit NRK totaal 4 keer georganiseerd, daarna werd het overgenomen door het Districtskantoor.

logo Nevobo 1999
logo Nevobo 1999

In het seizoen 1998-1999 worden de 26 districten in Nederland opgeheven en komen er 8 nieuwe Regio’s. District Utrecht wordt samengevoegd met Zuid Holland met als nieuwe naam Regio Mid-West. De DSR wordt nu Regio Sectie Recreatie en Beach RSRB. Met 143 teams gaan we in deze nieuwe organisatie van start onder de naam RSRB speelgebied Utrecht.

VTC Woerden 1 dames A kampioen 1999
VTC Woerden 1 dames A kampioen 1999

De eerste RSRB kampioenen waren bij de dames VTC Woerden 1, heren Phoenix en bij de mixed Taurus 1.

In het seizoen 1999-2000 wordt samen met Chris van Dorp, competitieleider recreanten West (Gouwe, Haaglanden, Rijnland). het eerste Regio Recreanten Kampioenschap (RRK) van regio Mid West gehouden. Dit 1e RRK werd gehouden in de Dijkstrahal te Woerden. VC Merenwijk 1 werd kampioen bij de mixed, Vives 3 bij de heren en VC Nesselande bij de dames. Dit RRK werd daarna nog 3 keer georganiseerd. Door verminderde belangstelling, vooral vanuit de regio West waardoor er alleen nog maar teams vanuit het speelgebied Utrecht zich aanmeldden, werd besloten om dit RRK niet meer te organiseren.
Het internet doet zijn intrede. Onder de naam www.dse.nl/~rsrb worden de eerste uitslagen van de recreanten toernooien op internet geplaatst.

Op 3 mei 2000 werd de laatste sectorraad voor de recreanten gehouden in zaal Concordia te Woerden. Dit was tevens het laatste optreden van het recreanten bestuur RSRB. De recreanten werden ondergebracht bij Regio Sectie Competitie (RSC).

Vanaf het seizoen 2000-2001 werden er geen prijzen meer beschikbaar gesteld voor de nummers 1 t/m 3 van elke poule. Hiervoor in de plaats krijgt elke kampioen in de poule, tijdens het eindtoernooi in april, een wedstrijdbal en worden er, onder de nog aanwezige teams, 2 wedstrijdballen verloot. Dit wordt nu nog steeds zo gedaan.

laatste bestuur RSRB
laatste bestuur RSRB

Peter Benders, Jos Heesbeen, Fred Conradi, Henk Peek en Ron Velthuizen stoppen na 12 jaar als vrijwilliger voor de NeVoBo. Joop Tersteeg gaat alleen verder. Zie de foto hiernaast. Fred en Ron ontbreken hierop.

Het internet nam ook veel taken over. De mededelingen, wedstrijdprogramma’s en de standen en uitslagen waren vanaf nu alleen nog via de website te verkrijgen en werden niet meer op papier verstuurd naar de contactpersonen. Dit scheelde enorm veel copierwerk dat al die jaren door Ron Velthuizen was verzorgd. Heren bedankt voor jullie inzet.

In het seizoen 2001-2002 wordt de nieuwe website naam ingevoerd. De domeinnaam recreatievolleybal.nl wordt vastgelegd. Op deze nieuwe website www.recreatievolleybal.nl wordt getracht om alle informatie over recreatievolleybal in Nederland in kaart te brengen. Niet alleen recreatievolleybal aangeboden door de NeVoBo maar ook volleybal toernooien en competities die buiten de NeVoBo om georganiseerd worden.

Seizoen 2004-2005 stond in het teken van 25 jaar recreatievolleybal in het speelgebied Utrecht. Tijdens de eindtoernooien in april kreeg elk team een wedstrijdbal.

25 jaar recreatievolleybal speelgebied Utrecht
25 jaar recreatievolleybal speelgebied Utrecht
4 april 2005 bronzen Nevobo speld voor Joop Tersteeg
4 april 2005 bronzen Nevobo speld voor Joop Tersteeg

Het eindtoernooi in IJsselstein op 23 april 2005 werd tijdelijk onderbroken. Jos van de Wiel, NeVoBo voorzitter van de RSC, reikte onder grote belangstelling aan Joop Tersteeg de bronzen NeVoBo speld uit en dankte hem voor zijn jaren lange inzet. Het aantal teams was opgelopen tot 168. 49 damesteams verdeeld over 4 poules, 65 mixedteams verdeeld over 5 poules en 54 herenteams verdeeld over 4 poules. Dit aantal teams handhaafde zich de komende seizoenen, terwijl er bij de NeVoBo competitie een terugloop was van het aantal teams. In de periode van 2005 tot 2010 waren er geen grote veranderingen en bleef het aantal teams rond de 160 schommelen.

dames_limes_3
de dames van limes 3 in hun nieuwe shirts
logo Nevobo 2010 30 jaar recreatievolleybal speelgebied Utrecht

Het seizoen 2009-2010 stond in het teken van 30 jaar Recreatievolleybal in het speelgebied Utrecht en 50 jaar volleybalvereniging Vives uit IJsselstein. In april 2010 werd er tijdens de eindtoernooien stil gestaan bij het 30 jaar recreatievolleybal in het speelgebied Utrecht. Elke speler/ster kreeg een wedstrijdshirt. Er werden totaal 1350 wedstrijdshirts uitgereikt een enorm succes en tot op de dag van vandaag zie je de teams nog in deze shirts spelen. De shirts waren beschikbaar gesteld door de NeVoBo.

18 dec 2010 koninklijke onderscheiding Joke Rijnbout en Joop Tersteeg
18 dec 2010 koninklijke onderscheiding Joke Rijnbout en Joop Tersteeg

Op 18 december 2010 werd het 50 jarige bestaan van volleybalvereniging Vives uit IJsselstein gevierd. Deze vereniging was bij het begin van onze recreanten toernooien competitie al aanwezig. Met nu 4 heren-, 4 dames- en 6 mixedteams een van de grotere verenigingen. Joke Rijnbout en Joop Tersteeg waren hierbij in het begin al betrokken en daarnaast vervullen zij al die tijd ook nog diverse vrijwilligers taken binnen de vereniging. Tot beider verrassing werden zij op die dag door de burgemeester van IJsselstein, Patrick van den Brink, koninklijk onderscheiden als lid in de Orde van Oranje-Nassau.

logo nevobo
logo Nevobo 2011

Vanaf het seizoen 2011-2012 zijn de acht Regio’s van de NeVoBo samengevoegd tot vier Regio’s. Regio Mid-West, waaronder het speelgebied Utrecht valt, wordt nu samengevoegd met Holland tot de nieuwe Regio West. De Recreanten Toernooiencompetitie speelgebied Utrecht van 2012-2013 wordt gestart met 162 teams. Vier poules bij de dames met 54 teams, drie poules bij de heren met 48 teams en 4 poules bij de mixed met 60 teams. Aan de opzet van de recreanten competitie toernooien worden geen veranderingen toegepast.

Het seizoen 2013-2014 stond in het teken van 34 jaar recreatievolleybal in het speelgebied Utrecht. 161 teams deden mee aan dit seizoen, 54 dames teams verdeeld over 4 poules, 47 heren teams verdeeld over 3 poules en 60 mixed teams verdeeld over 4 poules. Tijdens het laatste toernooi van dit seizoen in de IJsselhal op 5 april 2014 te IJsselstein werd Joke Rijnbout, vrijwilligster van volleybalvereniging Vives gehuldigd voor het feit dat zij 25 jaar de recreanten toernooien in de IJsselhal organiseerde. Van de Nevobo kreeg zij hiervoor de bronzen bondsspeld opgespeld en van volleybalvereniging Vives een mooie bos bloemen. Ook Joop Tersteeg werd in de bloemen gezet vanwege zijn 25 jaar inzet voor het recreatievolleybal in het speelgebied Utrecht. Hij kreeg hiervoor de zilveren bondsspeld opgespeld. Na afloop van dit toernooi werd er in de IJsselhal nog lekker gegeten en gedronken door diverse teams. Onder andere door de kampioen bij de heren poule A SV Tovo ’67 1, bij de dames VV Utrecht 1 en bij de mixed NVC 1.

Het seizoen 2018-2019 start met 163 teams. Dit zal het laatste seizoen zijn die ik voor jullie zal gaan organiseren. Na 30 jaar wordt het de hoogste tijd dat er iemand anders de organisatie van de recreanten toernooien competitie speelgebied Utrecht gaat overnemen. klik hier voor een kort overzicht van de werkzaamheden. Dit hoeft men niet alleen te gaan doen. De Nevobo heeft al aangegeven om in overleg bepaalde taken te willen overnemen. Het is de bedoeling dat het seizoen 2019-2020 gezamenlijk met mij gedaan zal worden zodat ik in april 2020 definitief het stokje zal kunnen overdragen. In april 2020 zal ook het 40 jarig bestaan van recreatievolleybal in het speelgebied Utrecht gevierd worden. Is er interesse van jullie kant laat het mij weten via het contactformulier.

logo 40 jaar recreatievolleybal speelgebied Utrecht

Wat brengt het seizoen 2019-2020 ????????? 40 jaar recreatievolleybal in het speelgebied Utrecht.

Als men de standenlijst vanaf 1980 zo bekijkt dan blijkt dat zowel bij de dames als de heren VTC Woerden (voorheen Thornax en Nokia VTC) de succesvolste vereniging is. Vele malen zijn zij kampioen geworden of eindigden in de top 3. Bij de mixed zijn dat VC Shot en Taurus.

Dit is in het kort een overzicht vanaf 1980. Dit overzicht is nog niet compleet. Vooral in de periode van 1980-1989 ontbreekt elke informatie. Mocht er iemand zijn die deze informatie in zijn bezit heeft en voor publicatie op deze site wil vrijgeven dan gaarne contact opnemen met mij via het contact formulier.

In augustus 2020 zal deze website www.recreatievolleybal.nl stoppen met het weergeven van informatie over recreatief volleybal in Nederland. De domeinnaam recreatievolleybal.nl is dan te koop. Heeft U interesse laat het mij weten via info@haanderik.nl

Alle gegevens over de recreanten toernooien competitie van het speelgebied Utrecht zullen overgezet worden naar de website van de Nevobo. Wanneer deze daar zichtbaar zijn is nog niet bekend. Hou de mededelingen in de gaten.

januari 2020

  Haanderik.nl voor aanvulling van Uw postzegelverzameling en gebruikte CD, DVD en BluRay
  sponsor van recreatievolleybal.nl