Zeister Volleybal Commissie ZVC

Print Friendly, PDF & Email
Zeister Volleybal Commissie ZVC

De vereniging Zeister Volleybal Commissie is opgericht op 1 september 1953 en is aangegaan voor onbepaalde tijd. De doelstelling bij de oprichting van de vereniging was het beoefenen en bevorderen van de volleybalsport. De vereniging tracht dit doel te bereiken door onder meer competities, andere wedstrijden en evenementen op het gebied van de volleybalsport te organiseren.

Zeister Volleybal Commissie ZVC
klik hier voor de website van ZVC Ziest
Kenmerken

De ZVC organiseert jaarlijks een najaars- en voorjaarscompetitie voor heren-, dames- en gemengde teams. De najaars competitie start na de zomerschoolvakantie en eindigt half december. De voorjaarscompetitie start half januari en eindigt eind april/begin mei.

De wedstrijden worden zoveel mogelijk conform de reglementen van de Nevobo gespeeld, met een enkele kleine uitzondering. Alle competitiewedstrijden worden gespeeld op doordeweekse avonden. Voor 85% zijn dit de donderdag- en vrijdagavonden. De overige wedstrijden worden gespeeld op maandag- en dinsdagavond.

De competitie wedstrijden worden geleid door hiervoor speciaal opgeleide ZVC scheidsrechters. Per wedstrijd worden drie sets gespeeld die bepalend zijn voor rangschikking. Deelname aan de ZVC volleybalcompetitie staat open voor Nevobo verenigingen, sportverenigingen niet aangesloten bij de Nevobo, buurtteams, stratenteams, bedrijventeams enz.

De ZVC heeft een aantal charmes die het deelnemen aan de ZVC competitie aantrekkelijk maakt:

  • De competitieleider probeert zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de verenigingen. Zoals de voorkeur voor een speelavond, vakantie’s enz.
  • Daarnaast is het mogelijk om in geval van nood met 5 personen te spelen.
  • Ook het kostenaspect is een pluspunt van de ZVC. De gemiddelde kosten per speler per wedstrijd bedragen ongeveer 1 euro per persoon. Hierin is begrepen zaalhuur, spelerspas en inschrijfgeld.

Voor inlichtingen over de ZVC kunt u contact opnemen via hun website www.zvc-zeist.nl.

Haanderik.nl voor aanvulling van Uw postzegelverzameling en gebruikte CD, DVD en BluRay
sponsor van recreatievolleybal.nl