ReVoNij Recreatief Volleybal Nijkerk

Print Friendly, PDF & Email
ReVoNij Recreatief Volleybal Nijkerk
ReVoNij Recreatief Volleybal Nijkerk

klik hier voor de website van ReVoNij

Begin januari 1973 werd het eerste Nieuwjaarsvolleybaltoernooi gespeeld in Sporthal Strijland, nadat in de loop van het jaar ervoor REcreatief VOlleybal NIJkerk was opgericht door een aantal mensen, waarvan Gerard Doppenberg als enige jaren in de organisatie door zou gaan, tot aan zijn overlijden.

Twee jaar later al werd het toernooi alleen niet als voldoende gezien, er bleek behoefte te bestaan om ook verder in het jaar op recreatieve wijze te volleyballen. Naast het toernooi werd dan ook een competitie opgezet, die doorgaans rond 1 maart van start ging en na een onderbreking in de zomervakantieperiode werd voortgezet tot eind oktober.

Het aantal teams bij het begin van ReVoNij was nog niet zo groot, maar groeide in een fors tempo tot de piek bereikt werd met bijna 100 teams. Daarna liep het aantal teams terug tot een kleine 50, waarmee nu zowel het toernooi, dat inmiddels over de eerste drie zaterdagen van januari wordt gehouden, als de competitie op woensdagavond wordt verspeeld.

In de organisatie wijzigde ook wat. Diverse oprichters moesten al vrij snel afhaken, maar al vlot daarna kwam Gepko Hahn die gelederen versterken, waarna Gerard en Gepko lange tijd samen de kar hebben getrokken en daar onvoorstelbaar veel tijd in hebben gestoken. Na het overlijden van Gerard Doppenberg stond Gepko Hahn er slechts korte tijd alleen voor, want al snel kon een complete commissie gevormd worden, waarin naast Gepko Hahn nu ook Cees Blankenstijn, Jan Kroon en Willem Oudshoorn zitting hebben.

Vele jaren draait dit nu alweer op volle toeren en men hoopt nog vele jaren door te kunnen gaan, om zo een groot aantal mensen het nodige volleybalplezier te laten beleven op recreatieve basis. Elke dag dat er gespeeld wordt levert dat veel sportief plezier en vaak ook veel sportieve strijd op en alleen dat al geeft de commissie telkens weer de kracht om door te gaan.

Ook u kunt hieraan deelnemen met een team of als deel van een team. Neem daarvoor gerust eens contact op met iemand van de organisatie die u dan kan inschrijven of kan helpen aan een team.

Klik hier voor de website www.revonij.nl